nghề lập trình hiện nay

Nghề lập trình viên và những điều bạn chưa biết

3

Trước tiên, bạn phải nằm lòng một khối lượng lớn kiến thức cơ sở về lập trình như: cấu trúc dữ liệu, kỹ thuật lập