những thất bại khi khởi nghiệp

20 nguyên nhân thất bại khi khởi nghiệp của bạn! – Phần 1

5

Đây là nguyên nhân đầu tiên được Napoleon Hill nhắc đến. Chúng ta chỉ có thể làm được rất ít nếu là người bẩm sinh