Với nhiều tài vặt giúp bạn nhanh chóng thành công trong sự nghiệp

Việc này giúp tạo một không khí thân thiện ngay từ đầu, và nhân viên mới hiểu là mình có thêm nhiều “đất” để đóng góp giá trị cá nhân vào công ty.

3
Có tài vặt giúp gì cho bạn?

Trong môi trường làm việc luôn luôn đòi hỏi nhiều tài năng. Tuy nhiên bên cạnh tài năng về lĩnh vực, bạn cũng cần có những “tài vặt” để góp phần làm phong phú đời sống văn hóa công ty.

Phát hiện từ các cơ hội
Chính sách khuyến tài

Từ việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ nội bộ, công ty sẽ thấy xuất hiện nhiều “văn nghệ sĩõ” mà trong ngày thường ít khi thấy họ trổ tài. Các cuộc thi đấu thể thao thường xuất hiện các “tay chơi” gây ấn tượng… Vì vậy, ngay khi bắt đầu tuyển dụng, công ty có thể có thêm động tác cho nhân viên mới tự nguyện đăng ký vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Việc này giúp tạo một không khí thân thiện ngay từ đầu, và nhân viên mới hiểu là mình có thêm nhiều “đất” để đóng góp giá trị cá nhân vào công ty.

Ranh giới công việc đôi khi làm hạn chế giao tiếp, thể hiện và đóng góp “tài vặt” cho công ty. Lãnh đạo công ty nêu chính sách khuyến tài có thể là cơ hội tốt cho mọi người cùng tham gia. Trong không khí ấy, không nên lấy trật tự và thứ bậc để phân chia, làm hạn chế sự đóng góp của mọi người, mà nên là một cơ chế bình đẳng, khuyến khích, dù ở vị trí nào cũng có dịp bộc lộ tài nghệ.

Cạnh tranh lành mạnh

Để sử dụng thành công các tài vặt của nhân viên, cách nhận diện, huy động và tổ chức khác với việc điều động, phân công công tác chính quy. Mọi người đóng góp công sức trên cơ sở tự nguyện, hào hứng và vì màu cờ sắc áo công ty. Do vậy, người tổ chức không nhất thiết là nhà quản lý, nhưng nhất thiết là người biết lãnh đạo, tạo sự cạnh tranh lành mạnh trong công ty.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *